Fluorescenta pietrelor pretioase

Diferite culori și intensități de fluorescență la diamante.

Fluorescența este o reacție cromatică la expunerea pietrei prețioase la  lumina ultravioletă.{UV}

În cazul diamantelor, aproximativ 30%prezintă diferite grade de fluorescență.

Gradele de fluorescenţă la pietre prețioase sunt:

Fără fluorescenţă {none}

Fluorescenţa slabă {faint}

Fluorescenţa medie {medium}

Fluorescenţa puternică {strong}

Fluorescenţa foarte puternică {very strong}

Nu toate pietrele prețioase prezintă  fluorescență, iar aceasta  nu este identică.

În afara carbonului care se întâlneşte în mod obișnuit în pietrele prețioase,  prezenţa nitrogenului ,a aluminiului, a borului și a altor elemente poate cauza  o fluorescenţa  atipică.

Când două sau mai multe elemente enumerate mai sus înlocuiesc atomii de carbon rezultă fluorescenţa.

Când aceste materiale sunt dispersate în piatra prețioasă, rezultatul este diferit faţă de cel obţinut atunci când atomii sunt grupaţi în fascicule sau agregate.

by Dan Giurgiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *