Slefuirea pietrelor pretioase

“De la brut la preţios” de Cristian Horghidan (gemolog şi faţetor) Februarie 2020 Slefuirea pietrelor pretioase   “Mulţumiri lui Dan Giurgiu, preşedintele  Centrului Gemologic Român pentru munca deosebită depusă în vederea introducerii şi promovării acestei ştiinţe în România.”

Masini și echipamente de faţetare

Gemologia este ştiinţa studierii, clasificării şi evaluării pietrelor preţioase.” (Dan Giurgiu s.a. – Secretele Diamantelor).

Fără a face parte din ştiinţa gemologiei, partea de prelucrare a pietrelor preţioase este în foarte strânsă concordanţă cu aceasta, deoarece ar fi imposibil ca fără să se cunoască proprietăţile fizice şi optice ale unui mineral – care sunt studiate în cadrul gemologiei – să se obţină acele calităţi estetice atât de plăcute privirii, în procesul de prelucrare a acestuia.

Mai mult decât atât, unul din cele patru criterii de evaluare şi clasificare a pietrelor preţioase este „Cut – tăietura”, care „…este de asemenea un element definitoriu în desăvârşirea frumuseţii diamantului. Degeaba avem un diamant frumos din punct de vedere al culorii, mărimii şi a clarităţii dacă este tăiat şi şlefuit greşit.” (Dan Giurgiu s.a. – Secretele Diamantelor).

Desigur, pentru a putea prelucra o piatră brută, trebuiesc cunoscute: indicele optic de refracţie, duritatea, clivajul şi orice alte elemente ale mineralului, care ne pot ajuta sau ne pot „încurca” în timpul acestui proces. Toate aceste proprietăţi fizice sunt cunoscute datorită ştiinţei gemologiei, care le-a studiat.

Gemologia şi arta şlefuirii pietrelor preţioase sunt ca doi gemeni inseparabili care se completează până la perfecţiune, îmbinând măiestria şlefuitorului cu ştiinţa gemologiei.” – Dan Giurgiu, preşedinte al Centrului Gemologic Român (https://www.centrulgemologicroman.ro).

Pentru a putea fi prelucrat un mineral, este necesar un dispozitiv de precizie, denumit maşina de faţetat, care este, în mare măsură, definită ca orice dispozitiv care permite utilizatorului să așeze și să şlefuiască fațetele pe un mineral. Mașinile se pot enumera începând cu cele primitive de tip “jamb peg”, până la cele moderne şi sofisticate, extrem de costisitoare, disponibile în comerţ.

O separaţie majoră în rândul maşinilor se află între cei care taie diamante şi cei care nu taie diamante, ci doar alte pietre colorate. Pentru prelucrarea diamantelor sunt necesare echipamentele specializate, iar faţetarea acestora ca ocupație, rareori acoperă decalajul dintre manoperele pentru diamante și non-diamante.

O a doua separare poate fi făcută între faţetarea industrială și cea de tip hobby. Marea majoritate a pietrelor aflate pe piaţă sunt tăiate în străinătate, cu maşini specializate, la nivel industrial.

Însă pietrele personalizate,cu tăieturi neobișnuite sau cele din materiale deosebit de valoroase, vor fi tăiate pe o maşină de faţetat individuală.

Mașini de faţetare personale

Pe piaţă există un număr de producători care vând mașini de faţetat non-comerciale. Printre cele mai comune nume sunt Ultra-Tec, Facetron, Graves și Poly-Metric, însă există multe mărci concurente.

Preţul pentru aceste maşini variază de la puțin peste 1.000 $ până la peste 10.000 $.

Referitor la cele trei tipuri de maşini din foto 1-3, în afară de aspectul fizic şi principiile de funcţionare, acestea se diferenţiază şi prin calitatea pietrei faţetate produse. Astfel, dacă la un dispozitiv de tip “Jamb Peg” calitatea tăieturii va fi îndoielnică şi lipsită de precizie, la un dispozitiv cu catarg aceasta va fi de inaltă precizie şi calitate. Desigur, şi viteza de lucru va fi diferită între cele două tipuri de dispozitive, astfel că timpul de lucru pentru o piatră la un “Jamb Peg” va fi mult mai scurt decat la unul de tip catarg, în detrimentul calităţii. Încă un aspect important ce trebuie evidenţiat referitor la cele două tipuri de dispozitive, este cel legat de “repetabilitate”, astfel că dacă la un “Jamb Peg” aceasta este imposibilă, neputându-se reveni la aceleasi unghiuri şi poziţii ale faţetelor, la un dispozitiv de tip catarg acest lucru este permisiv, putând fi folosite exact aceleaşi unghiuri şi valori index, putându-se reveni exact pe aceeaşi faţetă de oricâte ori este nevoie.

Ca un compromis între viteza de lucru ale unui “Jamb Peg” şi precizia dispozitivelor cu “mast”, au fost dezvoltate maşinile de faţetat de tip “piesă de mână” , folosite în special în sudul şi sud-estul Asiei.

Elementele esențiale ale unei maşini de faţetat.

Există două componente principale ale mașinii de faţetat: ansamblul braţului/capului de tăiere (en. mast)și discul de tăiere/şlefuire. Piesabrută de mineral este atașată de cap (denumit şi dop),iar prin reglarea unghiurilor, a înălţimii braţului şi a rotirii acestuia, mineralul este coborât până ajunge în contact cu discul de tăiere, unde se menţine până când o faţetă a fost tăiată.

Componente principale

Componentele unei mașini de faţetare

“Inima” mașinii de faţetare este ansamblul braţului. Restul mașinii sau baza este simplu de construit şi include axul şi platanul pentru discul de șlefuit, motorul care roteşte axul, rezervoarele de alimentare cu apă şi scurgere, comutatoarele de comandă.

Axul cu discul de baza sau platanul: este similar cu platanul unui gramofon, pe care se plasează discul de vinil.  Discul de tăiat este așezat pe platan, iar axul este prelucrat pentru a obţine o  funcționare perfect plată atunci când se rotește.

Piulița axului: menţine fixat discul pe platan.

Motorul : în mod obișnuit, motorul este aşezat sub mașină și este conectat cu axul printr-un oarecare sistem de transmisie (fulii cu curele, con, etc). Motoarele sunt cu viteză variabilă, iar unele pot fi setate să se rotească în ambele sensuri.

Rezervorul de alimentare : are două scopuri.

1) Frecarea produsă de contactul dintre materialul brut și disc creează căldură, care poate deteriora discul și poate crea fracturi în piatră. Rezervorul de alimentare permite utilizatorului să aleagă o viteză de picurare și să poziționeze tubul de apă mai aproape sau mai departe de axul platanului.

2) Praful produs din minerale de măcinat poate cauza o boală pulmonară dacă este inhalat. Fluxul de apă captează particulele într-o suspensie, care se scurge într-un recipient din jurul discului şi apoi în alt rezervor aflat sub nivelul maşinii.

Controaleelectrice : Comenzile sunt în general simple și controlează viteza de rotație a discului și uneori direcția de rotire.

Ansamblu braţului (mast)

După cum sa menționat mai sus, mastul este ceea ce face ca o mașină de faţetat să fie o mașină de faţetat. Componentele sale sunt următoarele:

by David Giurgiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *